معرفی دفتر

1400/4/19 12:0

معرفی دفتر ارتباط با صنعت و جامعه
مقدمه
توسعه پايدار کشور نيازمند توسعه روابط مستحکم بين دانشگاه بعنوان مرکز توليد علم و فناوری از یک طرف و صنایع و سازمان های دولتـی و غیردولتی به عنوان استفاده کننـدگان علم و فناوری از طرف دیگر است. نقش دانشگاه در توسعه اجتماعی- اقتصادي جامعه و نیاز روزافزون صنایع به توانمندي هاي دانشگاه در حوزه آموزش، پژوهش، مشاوره و خدمات فنی و همچنین به اشتراک گذاری علم و تجربه مابین دانشگاه و صنعت متضمن یک ارتباط پایدار میان آنها است.
در همین راستا، دفتر ارتباط با صنعت و جامعه در معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از دی ماه سال 1398 رسماً کار خود را آغاز نمود.

حوزه فعالیت های ارتباط با صنعت و جامعه
 • تمامی طرح هاي تحقیقاتی و خدمات آموزشی، مشاوره اي و فنی-آزمایشگاهی که منابع اعتباري آن از خارج از دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از جمله صنایع، موسسات و سازمان های دولتی و غیردولتی تامین گردد مشمول آیین نامه اجرایی ارتباط با صنعت و جامعه می باشند.
 • فعالیت هاي مرتبط با موضوع این آیین نامه، مغایرتی با فعالیت هاي تمام وقتی، حق محرومیت از مطب و سایر امتیازاتی که با رعایت مقررات مربوطه مشمول اعضاي هیئت علمی دانشگاه می شود، نخواهد داشت.

وظایف دفتر ارتباط با صنعت و جامعه
وظایف دفتر ارتباط با صنعت و جامعه به طور خلاصه شامل موارد زیر می باشد:
 • تشکیل بانک اطلاعاتی از توانمندی های پژوهشگران و اعضاء هیات علمی با همکاری کلیه واحدهای ذیربط در دانشگاه
 • معرفی و بازاریابی در زمینه توانمندی های دانشگاه جهت ارائه خدمات به جامعه، صنایع و سازمان ها
 • انجام مراحل عقد تفاهم نامه ها و انعقاد قراردادهای طرح های ارتباط با صنعت
 • برگزاری نشست های مشترک بین دانشگاه با جامعه و صنعت
 • نیازسنجی و تهیه فهرست طرح های قابل اجرا در جامعه و صنعت و ارائه آن به سازمان های مربوطه
 • فراهم نمودن زمینه ارتباط متخصصین دانشگاه با بخش های اجرایی در جامعه، صنایع و سازمان ها
 • برگزاری بازدیدها و تورهای علمی برای اساتید، پژوهشگران و دانشجویان
 • همکاری با بخش های اجرایی سازمان ها و صنایع جهت برگزاری همایش ها و کارگاه های آموزشی
 • برنامه ریزی بمنظور انتشار اخبار و اطلاعات مربوط به فعالیت های دانشگاه در حوزه ارتباط با جامعه و صنعت از طریق رسانه های عمومی
 • برقراری ارتباط مستمر با دفتر ارتباط با صنعت وزارت بهداشت، وزارت علوم، دانشگاه ها، وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات مرتبط با اهداف این آیین نامه.
 • برقراری ارتباط مستمر با واحدهای آموزش و تحقیق و توسعه (R&D) در صنایع و سازمان های دولتی و غیردولتی
 • دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه مسئول اجراي این آیین نامه و توسعه فعالیت هاي بخش هاي مختلف دانشگاه (معاونت ها، دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی) در حوزه ارتباط با جامعه و صنعت می باشد.
 • دفتر ارتباط با صنعت به عنوان دبیرخانه شورای مرکزی ارتباط با صنعت در دانشگاه، مسئول سازماندهی کارگروه ها، تشکیل جلسات، پیگیري و اجراي مصوبات شورا می باشد.
 • یکپارچه سازی تمام قراردادهای مشمول آیین نامه بمنظور شفافیت عملکرد و گزارش دهی به دانشگاه با محتوای موضوع قراردادها و حجم مالی مربوطه (بدین منظور دفتر ارتباط با صنعت و جامعه مسئول عقد تمام قراردادها و تفاهم های مشمول این آیین نامه می باشد).

 

 

 

کلمات کلیدی:
دانشگاه     صنعت     جامعه     توسعه.پایدار     دفتر    

تاریخ بروز رسانی:   19 تير 1400

تعداد بازدید:   ۵

 


چاپ
< >