معرفی اعضاء

1400/5/12 0:0


دکتر منصور ضیائی

مدیر دفتر ارتباط با صنعت و جامعه

استادیار مهندسی بهداشت حرفه ای

Ziaei.mansour@gmail.com 

07733450178

09173301324

رزومه

 

 

مهندس فاطمه عبدی

کارشناس دفتر ارتباط با صنعت و جامعه

کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی

F.abdi@bpums.ac.ir

09178254955


تاریخ بروز رسانی:   4 آبان 1400

تعداد بازدید:   ۳

 


چاپ
< >